เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

ลักษณะพิเศษทางเทคนิค - เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

ด้วย 2 ฟังก์ชั่นการทำงาน ทำให้ได้เครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมและประหยัดน้ำมัน

 

เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์จะเปลี่ยนปริมาณและจังหวะในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติด้วยระบบควบคุมกำลังเครื่องยนต์อัตราคงที่ (Isochronous Control) ทำให้รักษากำลังเครื่องยนต์และประหยัดน้ำมันได้ในเวลาเดียวกัน ฟังก์ชั่นการทำงานของโหมดประหยัดพลังงานจะลดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงลงสูงสุด 15% ยิ่งกว่านั้นฟังก์ชั่นการทำงานของระบบลดรอบอัตโนมัติจะทำให้รอบเครื่องยนต์ต่ำในระหว่างที่เครื่องสแตนบาย ทำให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น

 

 

Visitors: 15,226