ชุดตะขอเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบไฮดรอลิก (Quick coupler)

ลักษณะพิเศษทางเทคนิค - ชุดตะขอเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบไฮดรอลิก (Quick coupler)

ลดระยะเวลาปฏิบัติงานด้วยการออกแบบโดยยันม่าร์ ชุดตะขออุปกรณ์ต่อพ่วงแบบถอดประกอบง่าย (Quick Coupler) ระบบไฮดรอลิกที่ยันม่าร์เป็นผู้ออกแบบเอง

 

ยันม่าร์ติดตั้งชุดตะขอเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบถอดประกอบง่าย (Quick Coupler) เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งยันม่าร์เป็นผู้ออกแบบเองและมีขนาดกะทัดรัดกว่าของบริษัทอื่น

ผู้ควบคุมเครื่องจักรสามารถควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์ควบคุมที่ห้องควบคุมเพื่อเปิดปิดชุดตะขอเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงนี้

เมื่อเปรียบเทียบกับรถขุดของบริษัทอื่นที่ไม่ได้ติดตั้งชุดตะขอเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบถอดประกอบง่ายนี้ จะทำให้ท่านสามารถลดระยะเวลาในการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงลงได้อย่างมาก

*ชุดยึดอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบถอดประกอบง่ายมีใน ViO35 และ ViO55

 

Visitors: 15,231