การควบคุมระยะไกลและการป้องกันการโจรกรรม

  ลักษณะพิเศษทางเทคนิค - การควบคุมระยะไกลและการป้องกันการโจรกรรม

 

ลดต้นทุนด้วยฟังก์ชั่นการทำงานควบคุมระยะไกลและการป้องกันการโจรกรรมด้วย SA-R (ระบบควบคุมเครื่องจักรระยะไกลที่ผลิตโดยยันม่าร์) ที่ยันม่าร์เป็นผู้ออกแบบเอง จะช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงาน ชั่วโมงที่ใช้งาน ฯลฯ ของรถขุดแต่ละคันได้จากระยะไกลและเนื่องจากสามารถตรวจสอบจุดที่รถขุดจอดอยู่ได้ จึงสามารถป้องกันการโจรกรรมได้อีกด้วยท่านจะได้รับคำแนะนำในการซ่อมบำรุงจากยันม่าร์และได้รับบริการซ่อมแซมในกรณีที่รถเกิดความเสียหายได้อย่างราบรื่น เป็นฟังก์ชั่นการทำงานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้เป็นเจ้าของรถขุดหลายคันเป็นอย่างดี

 

 

Visitors: 15,226