ระบบปรับอากาศของ ViO

ระบบปรับอากาศของ ViO มีสมรรถนะเป็นเลิศ

 

เหตุผลที่ระบบปรับอากาศของ ViO มีสมรรถนะเป็นเลิศอยู่ที่ระบบการหล่อเย็นเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะตัว

"ระบบระบายอากาศออกนอกตัวรถ" ที่ดูดอากาศเย็นจากภายนอกเข้ามาภายในห้องเครื่องยนต์และระบายอากาศร้อนออกนอกตัวรถจะควบคุมผลกระทบของความร้อนต่อห้องเครื่องยนต์และห้องควบคุม ทำให้ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศสูงขึ้น

รถขุดของบริษัทอื่นใช้ "ระบบดูดลมเข้าห้องเครื่องยนต์" ซึ่งอากาศร้อนจะสะสมในห้องเครื่องยนต์ได้ง่าย ความร้อนถ่ายผ่านไปยังห้องควบคุม ทำให้ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศต่ำลง

นอกจากนั้นเครื่องยนต์ที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ยังช่วยควบคุมสมดุลของภาระที่เครื่องยนต์ได้รับ จึงทำให้ท่านสามารถใช้งานระบบปรับอากาศได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าอากาศภายนอกจะมีอุณหภูมิสูงหรือบนพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1600 เมตร

* รุ่นที่มีแอร์คือ ViO35 รุ่นมีตู้แอร์ และ ViO55

 

Visitors: 15,226